Softalan opiskelijat mukana kehittämässä työkalua tunnedatan analysointiin

HAAGA-HELIAn Softala-palvelun opiskelijat saivat alkuvuodesta 2014 mielenkiintoisen tehtävän: kehittää Emotion Tracker -mobiilityökaluun yrityspääte.

Emotion Trackerin avulla on mahdollista tunnistaa, tallentaa ja analysoida tunteita henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.  Tunteet kirjataan muistiin, ja merkinnöistä on mahdollista muodostaa raportteja, joiden kautta on helppo hahmottaa, mitkä elämän osa-alueet tuottavat positiivista ja mitkä negatiivista energiaa.

Softalassa työkaluun kehitettävän yrityspäätteen kautta työntekijät voivat halutessaan antaa työhön liitetyn tunnedatansa anonyymisti yrityksen käyttöön.  Datasta hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja: työntekijä saa äänensä kuuluviin ja työnantaja arvokasta tietoa työntekijöiden tunteista ja kokemuksista. Tuote on hyödyllinen esimerkiksi yrityksissä, joissa halutaan seurata henkilökunnan työkykyä.

- Meillä oli hieno tiimi rakentamassa haastavaa uutta palvelua. Tiimin asenne oli alusta asti innostunut ja kunnianhimoinen, mikä teki työskentelystä eteenpäin menevää ja tarkkaa. Hyvä lopputulos saadaan kun kaikki osapuolet, opettajat, opiskelijat ja asiakas, puhaltavat yhteen hiileen ja tekevät avoimin mielin yhteistyötä, kuvaa Camilla Tuominen, Emotion Trackerin toimitusjohtaja ja perustaja.

Softala