Yrityksille

Softala Infrastructure – yrityksille

Yrityksille tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden eritasoisten  ja -laajuiseen selvitystöiden tilaamiseen. Palvelu sopii esimerkiksi kehitteillä olevan mobiiliratkaisun tietoturvan kartoitukseen tai vaihtoehtoisesti jo olemassa olevan ratkaisun tietoturvan kartoitukseen ja kehittämiskohteiden selvitykseen.

Palveluamme voi hyödyntää myös kehitteillä olevan että olemassa olevan hankkeen palvelinratkaisujen suunnitteluun ja palvelimien kuntotarkastamiseen. Kehitteillä olevia palveluja voi myös testata varta vasten tätä varten luodussa virtuaaliympäristössä.

Esimerkkejä mahdollisista kehittämishankkeista:

-  tietoturvakartoitus

-  palvelinten kuntotarkastus

Tutustu kehittämishankkeisiin:

Tuotekorttiesite_palvelinten kuntotarkastus

Tuotekorttiesite_tietoturvan peruskartoitus

Tuotekorttiesite_Virtualisoitujen_palvelujen_toteutus_ja_testaus