standilla
standilla

Opiskelijalle

Oppiminen projekteissa ja projekteista

Softala Software on ohjelmistokehittäjiksi opiskelevien projektityöpaja, oikeastaan oppimisympäristö, jossa opiskelijatiimit työllistyvät projekteihin. Softala Software aloitti Softalana keväällä 2011. Nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti Softala Softwaren opiskelija suorittaa opintojaan kolmessa eri projektissa ja niitä tukevissa opintojaksoissa.

  • Ensimmäisen projektin tilaajana on Softala eli oma työyhteisö. Silloin kehitystiimit paneutuvat Softalan tarpeisiin, muotoilevat tarpeen mukaiset palvelut ja  työstävät toimintaan istuvaa ratkaisua. Toistaiseksi olemme tehneet ensimmäisen version Softalan portaaliksi, kehittäneet Softalan projektinhallintaan sopivaa työn suunnittelun ja seurannan sovellusta sekä Softalan koulutusten hallinnan sovellusta. Ensimmäisen projektin ratkaisun tekemiseen tarvittava osaaminen hankitaan JavaEE- ja Transaktionhallinta -opintojaksoilla.
  • Toinen projekti vahvistaa ensimmäisessä opittuja taitoja kehittäen ulkopuolisen asiakkaan toimintaa palvelevaa ratkaisua. Projekti voi muodostua useasta kehitystiimistä kooten mahdollisimman laajan ratkaisun tai kaksi rinnakkaista projektia voi työstää samaa kohdetta tuottaen tilaajalle vaihtoehtoisia tapoja palvella asiakkaitaan tai työyhteisöään. Katselmoinnit ja testaus ovat vahvasti mukana projektien tulosten laadun takaamiseksi. Tyypillisiä tulostavoitteita ovat olleet erilaiset palvelun käyttäjien itsepalveluastetta kohottavat ratkaisut.
  • Kolmas projekti tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä muihinkin kuin Softala Softwaren tukemiin menetelmiin, tekniikoihin ja välineisiin. Projektin työ saatetaan tehdä kokonaan tilaajan ympäristössä. Projekti voi tuottaa jonkin mobiilipalvelun tai pelimäisen sovelluksen tilaajan tarpeisiin. Softala Software jakaa hankkimaansa osaamista kaikkien kesken: Opiskelijana koulutat muita ohjelmistokehittäjiä oppimasi pohjalta.

Kussakin projektissa opiskelija solmii projektisopimuksen oppilaitoksen kanssa. Sopimuksella turvataan molempien oikeuksia tuloksiin. Sopimus on arkea kaikissa ohjelmistoalan yrityksissä. Softala Softwaren sopimuskäytäntö on koulutusohjelmajohtajan vastuulla. Hän selvittää sopimuksen sisällön ja sopimisen käytännön kerran lukukaudessa Softala Softwaressa opintonsa aloittaville.

Elämä Softala Softwaressa

Softala Softwareen tullaan kolmannen lukukauden opintojen jälkeen. Takana on silloin Ohjelmistokehitys-opintojaksolla hankittu laaja-alainen näkemys ja kokemus ohjelmistokehityksen eri tehtävissä. Scrum ja tiimissä työskentely on jo tuttua haasteineen ja onnistumisineen.

Viime aikoina Softala Softwaressa on aloittanut joka lukukausi 35-45 opiskelijaa. Projektityöpaja työllistää näin ollen kerralla keskikokoisen yrityksen verran uusia työntekijöitä, kouluttaa heidät oman työpaikan eli Softala Softwaren tavoille ja istuttaa ensimmäiseen projektiinsa. Teemme kaikkemme, että työ olisi hauskaa ja hauska työtä!
Tiimit ja oma projekti ovat tukiverkkoja siinä missä ohjaavat opettajatkin ja kokeneemmat Softala Softwaren opiskelijat.

Softala Software kutsuu vierailijoita sparraamaan oppimistamme. Useat vierailuluennoijat vetävät salin täyteen kuulijoita.  Esittäydymme myös alan messuilla ja tapahtumissa. Niissä kerromme toiminnastamme, opiskelusta projektityöpajassamme ja hankimme uusia kontakteja olevien rinnalle. Osallistu ja osallista!

Softala Softwaresta töihin

Ohjelmistokehittäjän eli devaajan työ on juuri niin monipuolista kuin haluat sen olevan. Osa kehittäjistä erikoistuu palvelumuotoiluun, erilaisiin kehittämistyön johtamisen menetelmiin, joukkoon uusia ja vakiintuneita tekniikoita ja käytäntöjä. Kaikki tämä ja kolme projektia tarjoavat sinulle kokemuksia teorioiden soveltamisesta käytännön työtehtävissä ja opettavat ammatillista kommunikointia, vastuuta, hyvää työmoraalia ja -asennetta. Niillä on iso merkitys siirtyessäsi työmarkkinoille!

Työharjoittelu alan työpaikassa on monella tavalla antoisa kokemus. Työpaikalla voi olla ihan toisenlainen tekninen ympäristö tai käytettävät menetelmät kuin mihin Softala Softwaren projekteissa on totuttu. Se on mahdollisuus kartuttaa osaamispääomaa.

Kaikki kolme projektia kuten työharjoittelukin avaavat mahdollisuuden verkostoitua alan ammattilaisten pariin. Kakkos- ja kolmosprojektien tilaajat ovat joko ohjelmisto- tai palvelualan yrittäjiä, isoja, pieniä tai start-up -yrityksiä. Moni niistä etsii uusia ohjelmistokehittäjiä palvelukseensa. Kontaktit ovat tärkeitä. Tartu tilaisuuteen rohkeasti ja oikealla asenteella!