HHSoftalaS2012-004
HHSoftalaS2012-004

Palveluna neuvonta

Etsivä löytää!

Porvoon matkailualan opiskelijoiden StartUp-yrityksen tuote- ja palvelukonsepti on uudenlainen matkailuun innostava sovellus. Se on oikeastaan matkailijoiden oma sosiaalinen media, joka tarjoaa elämyksiä jo matkaa suunniteltaessa unohtamatta muistoja matkoista. Sovelluksen käyttäjä voi löytää matkaseuraa sieltä, minne on menossa tai, missä jo on paikan päällä. Teimme sovelluksen demoversion, joka sisältää interaktiivisen kartan. Kartalta voi täpätä kohteen, kohteeseen voi liittää tietoja ja valokuvia, kohteita voi ketjuttaa suunnitellessaan matkareittiä vaikka maailman ympäri, tai kertoessaan siitä. GTP Group Oy voi esitellä GlobeOut-sovelluksen toiminnallisuuksia demon avulla.

Liikuntaneuvonta on StartUp-yrityksen liiketoimi ja palvelukonsepti. Rakensimme syksyllä 2012 yhteistyössä tilaajan ja graafikon kanssa prototyypin web-palvelulle, jossa liikuntapalvelun asiantuntija sparraa liikuntaharrastukseen asiakasta. Palvelun avulla asiakas pääsee täyttämään esitietonsa sähköiselle lomakkeelle ja varaamaan neuvonta-aikoja.

Neuvokeskus tarjoaa tietoa ja palvelua erotilanteessa oleville. Ensi- ja turvakotien liiton kanssa teimme ensin palvelumuotoilua ja lopulta syksyllä 2012 prototyypin verkkopalveluksi. Tavoitteena oli tehdä eroneuvonta näkyväksi ja helpottaa omaan tilanteeseen soveltuvien palveluiden löytämistä eroprosessin eri vaiheissa. Prototyypin kehittäminen ja siirtäminen tuotantoon jatkui pilottikunnan alueen kumppaneiden kanssa.