kuvia 2013 067
kuvia 2013 067

Projektit hallintaan

Softalalla on oma projektinhallinnan demoversio!

Tätä teemaa on käsitelty useassa projekissamme. Teeman piiriin kuuluvat niin projektin työn suunnittelu kuin toteutuneen työn seuranta, tuoteominaisuuksien ja sprinttien tehtävien suunnittelu sekä valmistumisen seuranta, projektien seuranta ja projektisalkun hallinta. Kaikki sovitettuna Softala Softwaren omiin tarpeisiin ja erilaiseen projektin johtamisen käytäntöönkin.

Projektinhallinta on aiheena kiehtova. Sovellusten kehittäminen projektin hallintaan opettaa samalla projektityön parhaita käytäntöjä. Haasteena toki olivat käsitteen projekti monet merkitykset: tehdään projekti projektin hallintaa varten. Olemme samalla havainneet, että scrumin, kanbanin tai PMBOK:n mukainen projektin ohjaaminen on projektin ohjaamista. Niissä kaikissa on samoja piirteitä, ja vain vähän erottavia tekijöitä. Käytännöt eivät sulje toisiaan pois, eivät astu toistensa varpaille, vaan pikemminkin auttavat lopputuloksiin pääsemisessä. Emme siis riitele kulttuurien kanssa!