scrumtreeni 020
scrumtreeni 020

Pelikokeiluja

Pelillisyyttä ja pelin kehittämistä oppimassa

Riskipeli liittyy projektin johtamiseen, vaikka kuulosta uhkapeliltä. Riskien hallinta on monen projektin kompastuskivi. Pelin avulla huomio kiinnittyy ohjeistuksen laatuun ja riskien ennaltaehkäiseviin toimiin. Niiden pitää olla jonkun tehtäviä projektissa, oli ohjauskäytäntö ketterä tai vakaampi. Alamme kehittää riskipelistä oppimispeliä syksyllä 2014.

Virbus on matkailualan opiskelijoille tarkoitettu oppimisympäristö, jossa on sekä suunnittelutyökaluja että pelejä hotelli-, ravintola- ja matkailuliiketoiminnan johtamiselle. Virbuksen arkkitehtuuriratkaisu kaipasi keväällä 2012 uudelleen jäsentämistä ja pelillisyys uudistamista. Projektin merkittävin tulos liittyi kuitenkin sisällön tuottamiseen eli hotelli-, ravintola- ja matkailuliikkeenjohdon toiminnan mallintamisen käynnistymiseen.

Kuvassa (yllä) Softalaprojekti III:n opiskelijat kouluttavat opiskelijakollegoitaan legopalikoilla. Scrumin kipupisteet tulivat näkyviksi hyvin konkreettisesti: kommunikaation puutteen vaikutukset, tuoteomistajan roolin haasteet, tuoteominaisuuksien pilkkomisen sekä työtehtävien osittamisen ja jäsentämisen vaikeus, sprintin tehtävien liikkumattomuus, palautteen antamisen sävyn hallinnan ja palautteen vastaanottamisen vaikeus.